Kallelse till årsmöte 23 april 2023

Publicerat måndag, 3 april 2023

Härmed kallas till årsmöte i Älgö Tennisklubb den 23 april kl.11.00 vid banorna.

Kallelse till årsmöte söndag 24 april kl.11.00 2022

Verksamhetsberättelse för Älgö TK 2022

Balansrapport_20220101-20221231_Älgö Tennisklubb 

Resultatrapport_20220101-20221231_Älgö Tennisklubb