Vi återupptar spel kl .18.00 på bana 2

Publicerat måndag, 2 augusti 2021

Ta på vinterjackan och kom och kolla in en spännande herrdubbel kl.18 på våra regn-tåliga banor!

Jan Chandra och Simon Perrish spelar mot Samuel och Martin Brodén!